Sekretesspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlar vi in ett antal uppgifter om dig och din användning av webbplatsen, vilket bland annat används till att registrera hur många besökare vi har på vår webbplats, samt vilka sidor som drar mest uppmärksamhet under vilka perioder och från vilka geografiska platser vi har flest besökare. Om du inte vill att vi samlar in denna information om dig ska du välja bort analys-kakor, längst ned på den här hemsidan. Nedan informerar vi i detalj om vilken information som samlas in och i vilket syfte.

Utgivare

MuteBox ApS

CVR: 40456023

+46 295 60 08 07

hej@mutebox.se

Dataansvarig: Thomas Keller

Kakor

Webbplatsen använder “kakor”, vilket är en textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon i syfte att känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar, samt utföra statistik och rikta innehållet därefter. Kakor får inte innehålla skadliga filer, till exempel virus eller liknande. Det är möjligt att ta bort eller blockera kakor.

Datainsamling

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en person. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en del av denna information såväl som när du använder följande: Nyhetsbrev, Köp i webbshoppen, Analysverktyg och Livechatten.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID, teknisk information om din dator, surfplatta eller telefon, din IP-adress, geografiska plats (land och stadsområde) och vilka sidor du klickar på. Insamlingen sker bara så länge du befinner dig på vår webbplats.

Kontaktformulär

När du använder ett av alternativen på vår sida, för att skicka in ett kontaktformulär, lagras och skickas dessa till vårt e-postsystem så att vi kan svara på dina frågor. Kontaktformuläret används inte för marknadsföring, registrering för nyhetsbrev eller liknande utan att du begärt detta, och dina uppgifter vidarebefordras inte utanför organisationen om det inte är relevant för ämnet och om vi inte har ditt fulla medgivande till det.

Analysverktyg

För att ge oss den bästa insikten och jämförelsen av data från vår webbplats, använder vi följande analysverktyg baserade på ovanstående anonyma data: Google Analytics, Facebook-pixlar, Google Tag Manager,

Du har rätt att när som helst inte bli inkluderad i vår analys - men vi uppskattar att du hjälper oss att göra vår webbplats bättre så att vi kan förstå, vad vi ska fokusera på och var vi ska lägga vår insats.

Hantering av underliggande data

(Vem vi delar dina uppgifter med)

  • Dinero
  • ActiveCampaign
  • Sleeknote
  • Chosting
  • Shopify

Lagring av uppgifter

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. I händelse av dataintrång kommer alla våra registrerade användare att kontaktas inom 72 timmar med meddelande om vilka data som har gått förlorade och dessutom får de en guide som innehåller de åtgärder som ska vidtas.

Dataskydd

Vi värdesätter dina uppgifter, precis som vi gör med våra egna, så vi skyddar våra (och dina) uppgifter med följande initiativ som vi alltid håller uppdaterade: SSL-kryptering och utbildning av personalen.

Datalagringsperiod

Om du skriver och skickar uppgifter till webbplatsen, i form av kontaktformulär, kommer denna information att lagras på webbplatsen i upp till 1 år, för att hänvisa till tidigare avtal och kommentarer från dessa.

 

Användare som registrerar sig på vår webbplats kan visa, redigera och ta bort sin personliga information när som helst, och därför finns det ingen gräns för hur länge vi lagrar den informationen.

 

Webbplatsens administratörer kan när som helst visa och redigera den information som är tillgänglig för användarna på deras profiler.

Analysdata arkiveras på obestämd tid för att kunna se och följa vår online-tillväxt och förbättra vår aktivitet.

 

Våra kundarkiv arkiveras enligt tillämplig dansk lag.

Procedur vid dataintrång

Vi använder oss av en uppdaterad brandvägg, som vid varje tillfälle meddelar oss om vår säkerhet har brustit, och även om det är via brandväggen, som brott har begåtts, eller brott kopplat till lösenord - kommer vi att meddelas så snart som möjligt, varefter vi kan vidta åtgärder och ta hand om situationen. Dessutom ger vår brandvägg veckovisa uppdateringar om förhindrade försök mot vår säkerhet samt varningar vid ökad försöksaktivitet. På så vis är vi alltid är informerade om eventuella attacker mot vår (och din) information.

Datarättigheter

Exportera och ta bort data

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi har sparat om dig. Du kan begära att få en fil med de personuppgifter vi har liggande, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att lagra av administrativa, juridiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Kontakta vår IT-ansvarige via e-post eller via telefon högst upp på den här sidan.

Registrera dig och få information om MuteBox