Goda råd

Ljudreducering på kontoret – så minskar du bullret

Tyvärr är buller en realitet på många arbetsplatser.

Ljudreducering på kontoret – så minskar du bullret

Tyvärr är buller en realitet på många arbetsplatser. Det är dock mycket stor skillnad från person till person, just hur buller upplevs och hur det påverkar individen.

Det är en bra idé att buller på en arbetsplats hanteras och minimeras på rätt sätt. Det bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö med ett optimalt ramverk som gör att man kan utföra sitt jobb på bästa sätt.

I detta inlägg tar vi en närmare titt på ljudreducering på kontoret. Vi ger dig råd om hur du kan minska buller. Följ oss här i inlägget.

 

Anpassa kontorets inredning till arbetsplatsen

För att du ska en bra start, med smarta åtgärder för att dämpa bullret på kontoret, är det en sak du först måste titta på. Det är naturligtvis inredningen på kontoret.

Om du har ett kontor med flera anställda påverkar nämligen bullret en hel del. Du måste alltså ta en närmare titt på hur du kan utforma kontoret på det mest optimala sättet. Först och främst måste du ta hänsyn till vilken typ av arbetsplats du har och vilka arbetsuppgifter som behöver utföras.

 

En arbetsplats där individen kan koncentrera sig

Om du har en arbetsplats där dina anställda gör ett arbete som kräver mycket koncentration och där arbetet till stor del utförs individuellt, måste du ta hänsyn till det i inredningen.

Bland annat kan du göra det genom att skapa mycket luft mellan skrivborden. På så sätt stör inte de anställda varandra alls lika lätt. Det blir då ett bra avstånd som minskar det potentiella bullret från en av kollegorna.

 

En arbetsplats med mycket kunskapsutbyte och samarbete

Om du har en arbetsplats där arbetsuppgifterna kräver mycket kunskapsutbyte mellan de anställda i exempelvis olika avdelningar, är det en annan typ av inredning som du behöver. Här är det bättre att placera skrivborden i olika grupper.

Bland annat kan det vara en fördel att dela upp grupperna i olika avdelningar. På så sätt kan de som samarbetar mest tillsammans sitta tillsammans i samma grupp. Det gör att ingen kommunikation behöver tas genom hela rummet.

Kort sagt är det så enkelt som att du kan ta din arbetsplats sammansättning i betraktning när du inreder kontoret. Detta kan göra stor skillnad för ljudnivån på kontoret.

 

Avtagbara skärmar och väggar för att skärma av ljudet

Inredningen är dock inte alltid en tillräcklig åtgärd, för att kunna minska bullret tillfredsställande mycket på ett kontor. Men bulleravskärmning på kontoret kan bestå av många andra lösningar också. En annan lösning är att använda skärmar och väggar för att skärma av ljudet.

Det finns till exempel många olika skärmar som kan monteras på bord. Bland annat kan det vara en bra lösning om skrivborden är vända mot varandra. De kan också fungera riktigt bra mellan borden om ni sitter många anställda i rad, alltså bredvid varandra.

Det finns också smarta skiljeväggar som är lätta att flytta runt, där de behövs.

Skiljeväggen kan enkelt flyttas till dem som gör en gemensam uppgift, medan de andra på kontoret kan arbeta individuellt. Det hjälper att skärma av bullret. På så sätt kan andra anställda lättare upprätthålla koncentrationen utan att påverkas av bullret.

 

Lösningar för att förbättra akustiken

Ett annat sätt att fokusera på ljudreducering på kontoret är att tänka på akustiken på kontoret. Dålig akustik på ett kontor kan bidra till att förstärka buller. Det är alltså verkligen värt att investera i några lösningar som kan bidra till att förbättra akustiken i rummet.

Det finns flera olika alternativ. Bland annat kan du få akustiska paneler eller plattor som kan monteras på väggar eller i taket. De kan vara helt neutrala eller så kan de bidra med lite färg till inredningen. Det finns följaktligen flera olika lösningar.

En praktisk lösning för ljudreducering på kontoret kan vara att hänga upp bilder på väggarna. Det bidrar till att bryta ljudvågorna i rummet så att det inte reflekteras runt. Dessutom är det även ett dekorativt inslag. Växter kan också bidra till att reducera buller.

För att förbättra akustiken handlar det alltså främst om att fylla upp något i rummet, på väggarna och i taket, vilket kan minska intensifieringen av bullret. Men det är lite av en balansgång, du borde sannolikt inte fylla upp kontorslokalerna för mycket Det handlar alltså i slutändan om att finna effektiva lösningar.

 

Skapa utrymme där man kan arbeta i en bullerfri miljö

Om det fortfarande är stora problem med buller på arbetsplatsen, måste du titta på en plan B till dina anställda. Det kan vara riktigt bra med extra utrymme där de anställda kan sätta sig ner för att undvika buller.

Det skulle kunna vara en plats som kan bidra till ljudreducering på kontoret i största allmänhet. Det gör det möjligt för de anställda att dra sig tillbaka någon annanstans, om de behöver prata ostört i telefon eller med en kollega. I så fall kan ett telefonbås för kontor eller ett mötesrum vara en bra lösning, eftersom det ger de anställda en självklar plats där de kan koncentrera sig.

Det är alltså också en väldigt proaktiv lösning som kan bidra till att eliminera bullret från kontoret. Det finns följaktligen många olika lösningar när man vill fokusera på ljudreducering på kontoret.

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa