Integritets- och cookiepolicy

Introduktion

MuteBox ApS värnar om din personliga integritet. 

Därför följer vi denna Integritets- och cookiepolicy som i sin tur följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här får du information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter samt hur du kommer i kontakt med oss.

 

Kontaktinformation / utgivare

MuteBox ApS
Torvegade 15, 1. sal
7100 Vejle
Danmark
CVR: DK40456023
+46 0295 60 08 07
hej@mutebox.se

Dataansvarig: Christian Toft Bach

 

Cookies

Hos MuteBox använder vi oss av cookies på vår hemsida för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av våra tjänster.

 

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies kan inte innehålla skadliga filer, till exempel virus eller liknande.

 

Datainsamling

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en person. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en del av denna information såväl som när du använder följande:
- Nyhetsbrev
- Genomför köp i webbshoppen
- Kontaktformulär
- Analysverktyg
- Livechatt

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID, teknisk information om din dator, surfplatta eller telefon, din IP-adress, geografiska plats (land och stadsområde) samt vilka sidor du klickar på. Insamlingen sker bara så länge du befinner dig på vår webbplats.

 

Kontaktformulär

När du använder ett av alternativen på vår sida, för att skicka in ett kontaktformulär, lagras och skickas dessa till vårt e-postsystem så att vi kan svara på dina frågor. Kontaktformuläret används inte för marknadsföring, registrering för nyhetsbrev eller liknande utan att du begärt detta, och dina uppgifter vidarebefordras inte utanför organisationen om det inte är relevant för ämnet och om vi inte har ditt fulla medgivande till det.

 

Analysverktyg

För att ge oss den bästa insikten och jämförelsen av data från vår webbplats, använder vi följande analysverktyg baserade på ovanstående anonyma data:
- Google Analytics
- Facebook-pixlar
- Google Tag Manager

Du har rätt att när som helst inte bli inkluderad i vår analys - men vi uppskattar att du hjälper oss att göra vår webbplats bättre så att vi kan förstå, vad vi ska fokusera på och var vi ska lägga vår insats.

  

Lagring av uppgifter

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. I händelse av dataintrång kommer alla våra registrerade användare att kontaktas inom 72 timmar med meddelande om vilka data som har gått förlorade och dessutom får de en guide som innehåller de åtgärder som ska vidtas.

 

Dataskydd

Vi värdesätter dina uppgifter, precis som vi gör med våra egna, så vi skyddar våra (och dina) uppgifter med följande initiativ som vi alltid håller uppdaterade: SSL-kryptering och utbildning av personalen.

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller på bakgrund av ditt samtycke, så kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och förtroligt i överensstämmelse med gällande svensk lagstiftning, härunder dataskyddsförordningen.

 

Datalagringsperiod

Om du skriver och skickar uppgifter till webbplatsen, i form av kontaktformulär, kommer denna information att lagras på webbplatsen i upp till 1 år, för att hänvisa till tidigare avtal och kommentarer från dessa.

Användare som registrerar sig på vår webbplats kan visa, redigera och ta bort sin personliga information när som helst, och därför finns det ingen gräns för hur länge vi lagrar den informationen.

Webbplatsens administratörer kan när som helst visa och redigera den information som är tillgänglig för användarna på deras profiler.

Analysdata arkiveras på obestämd tid för att kunna se och följa vår online-tillväxt och förbättra vår aktivitet.

Vi sparar personuppgifter som registreras hos oss i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

 

Procedur vid dataintrång

Vi använder oss av en uppdaterad brandvägg, som vid varje tillfälle meddelar oss om vår säkerhet har brustit, och även om det är via brandväggen, som brott har begåtts, eller brott kopplat till lösenord - kommer vi att meddelas så snart som möjligt, varefter vi kan vidta åtgärder och ta hand om situationen. Dessutom ger vår brandvägg veckovisa uppdateringar om förhindrade försök mot vår säkerhet samt varningar vid ökad försöksaktivitet. På så vis är vi alltid är informerade om eventuella attacker mot vår (och din) information.

 

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

1. Rätt att se behandlade data (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

2. Rätt att begära rättelse
Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

3. Rätt till radering/rätten att bli bortglömd
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

4. Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

5. Rätt att invända mot behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

6. Dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se. 

 

Exportera och radera data

Du har alltid rätt att få tillgång till information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas eller dra tillbaka ditt samtycke. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att lagra av administrativa, juridiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Om du önskar att begära information/dra tillbaka ditt samtycke, ska du kontakta oss på hej@mutebox.dk

 

Ändringar

Vi förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy. Du bör därför granska vår integritetspolicy regelbundet. Ändringar träder i kraft omedelbart. I händelse av en konflikt mellan denna sekretesspolicy och de modifierade villkoren ska de ändrade villkoren gälla.

 

Frågor

Om du har frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, rättelse, radering eller liknande vänligen kontakta oss:

MuteBox ApS
Torvegade 15, 1. sal
7100 Vejle
Danmark
CVR: DK40456023
+46 0295 60 08 07
hej@mutebox.se***

Integritets- och cookiepolicyn uppdaterades av MuteBox ApS den 7 april 2022

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa