Arbetsmiljö

Goda råd

Så säkerställer man en god arbetsmiljö

När du har en arbetsplats är du vanligtvis ansvarig för flera medarbetare.

Så säkerställer man en god arbetsmiljö

När du har en arbetsplats är du vanligtvis ansvarig för flera medarbetare. Det kan vara ett stort ansvar. Du försöker förmodligen se till att dina anställda trivs på arbetsplatsen. Men hur får man en bra arbetsmiljö på jobbet?

I det här inlägget tar vi en närmare titt på hur du kan skapa en bättre arbetsmiljö. Läs vidare här och låt dig inspireras till en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats.

 

Vad är en bra arbetsmiljö?

En bra arbetsmiljö kan kanske framstå som ett väldigt brett koncept. För vad är en bra arbetsmiljö? När vi talar om arbetsmiljön som helhet finns det flera faktorer som kan påverka rent generellt.

 

Om vi först och främst tittar på de fysiska faktorerna, kan det vara den fysiska arbetsmiljön som bidrar till en god arbetsmiljö. Ett bra inomhusklimat består av olika delar där mycket dagsljus kan vara en av de mest avgörande. Det kan också vara att det har gjorts insatser för att att sänka bullerstörningarna på olika sätt.

En god arbetsmiljö kan också påverkas av själva kontorets utformning. Det kan till exempel vara i fråga om kontorsmöbler, teknisk utrustning och tillgängliga verktyg.

När det gäller fysiska faktorer, bör fokus också ligga på kroppens fysik. De anställdas fysiska välbefinnande påverkar också arbetsmiljön. Det kan vara i form av hållning, arbetsmetoder och så vidare.

Det var några av de fysiska faktorerna som påverkar arbetsmiljön. Om vi tittar på de psykologiska faktorerna kan det vara konsekventa uppgifter, fokus på fel, för mycket kontroll och snäva tidsfrister som påverkar arbetsmiljön. Det kan också vara sociala faktorer, till exempel kollegor.

 

När vi talar om de psykologiska faktorerna kan arbetsmiljön också påverkas av de anställdas integritet. Det kan till exempel vara påtryckningar från familjen, bostadssituationen, transport till och från arbete, fritid och vänner.

Detta visar tydligt att det finns många olika aspekter som kan påverka arbetsmiljön på din arbetsplats. Det är därför ingen överraskning att det finns många arbetsgivare som har svårt att ta reda på exakt var de ska sätta in åtgärderna, för att skapa en god arbetsmiljö.

 

Fokusera på dina anställdas trivsel på jobbet

När du försöker skapa en bra arbetsmiljö, på din arbetsplats, är det viktigt att du blickar utifrån dina anställdas glasögon. Du kommer sannolikt inte att förbättra arbetsmiljön särskilt mycket om du bara utgår från, vad du tror kommer att skapa en bra arbetsmiljö för dina anställda.

Du måste ställa dig frågan hur du kan skapa en bra arbetsmiljö för dem. Men du kan också välja att ställa frågan på ett annat sätt.

Du kan låta de anställda peka dig i rätt riktning. Det ska förstås på så vis att du ska få dina anställda att ge uttryck för - var det kan finnas utrymme för förbättringar. Utifrån det synsättet är det lättare att komma med förslag eller eventuellt fråga de anställda hur man kan förbättra arbetsmiljön.

Det finns olika sätt du kan använda dig av för att skapa den kommunikationen. Du kan prata fysiskt med dina anställda om vad de tycker är en bra arbetsmiljö för dem.

Alternativt kan du göra ett frågeformulär. Om du väljer att göra svaren anonyma, är sannolikheten för att få bättre svar större, eftersom människor är mer benägna att svara ärligt när de är anonyma. Det kan vara den strategin som faktiskt hjälper dig att lösa problem, och som kan skapa en bra arbetsmiljö.

 

Investera i en god arbetsmiljö – för företagets och de anställdas skull

Om du väljer att göra en undersökning eller prata med dina anställda är det viktigt att du också använder resultaten till något. Annars kommer allt att gå till spillo.

Du kan skapa en bra arbetsmiljö om du noga studerar vilka tankar dina medarbetare har om arbetsmiljön. Utifrån dem kan du investera i rätt lösningar, vilket kommer att ge en bra arbetsmiljö.

Det kan finnas många olika saker som måste åtgärdas. Det kan till exempel vara så att de vill ha bättre kontorsmöbler som är ergonomiska.

Oavsett vad dina anställda har för idéer, är det viktigt att du lyssnar på dem. Du bör därefter belöna dem med det, som faktiskt kan bidra till att skapa en bättre arbetsplats.

Det innebär naturligtvis inte att du behöver investera i alla förslagen. Det måste naturligtvis vara ekonomiskt försvarbart. Att investera i det som medarbetarna tror påverkar deras dagliga liv på arbetsplatsen mest, kan vara till störst nytta.

Dessutom är det en bra idé att du pratar om processen med dina medarbetare. Du kan med fördel ta till dig av deras förslag på en bättre arbetsmiljö, men ärligt talat säga att det kanske inte finns ekonomi som ger möjlighet i första hand. Det visar att du är villig att investera i en bra arbetsmiljö för dina medarbetare.

Ge dina anställda en bättre arbetsmiljö med det perfekta telefonbåset på kontoret. 

En investering i en god arbetsmiljö är naturligtvis en fördel för dina medarbetare. En god arbetsmiljö kan bidra till att skapa arbetsmotivation. Arbetsmotivationen är viktigt på en arbetsplats. Det skapar lojala medarbetare som känner att de är en aktiv del i företaget. Det innebär att de tillsammans med dig kommer att arbeta effektivt för att uppnå bra resultat.

Det finns alltså många positiva följder av att investera i en god arbetsmiljö. Det är bra för dina anställda såväl som för ditt företag.

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa