Arbetsmiljö

Fördelar och nackdelar med storskaliga kontorslandskap

Funderar du på att använda ett stort kontorslandskap? 

Fördelar och nackdelar med storskaliga kontorslandskap

Funderar du på att använda ett stort kontorslandskap? Det finns flera bra för- och nackdelar att tänka över innan du tar ditt beslut.

I det här inlägget kommer vi att ta upp både för- och nackdelar med stora kontorslandskap. Dessutom kommer vi med bra idéer på hur man kan lösa nackdelarna, om du bestämmer dig för att du vill ha ett stort kontorslandskap.

 

Fördelar med stora kontorslandskap

Vi börjar med att titta på fördelarna med att använda stora kontorslandskap. Vi har valt att börja med att titta på tre olika fördelar med denna typ av kontorslandskap.

 

Bättre sociala relationer kollegor emellan

Den första fördelen med storskaliga kontorslandskap är att det kan skapa bättre sociala relationer mellan de anställda. Det är mycket lättare att småprata om ditt och datt när du är i samma rum. Det kan bidra till att förbättra de anställdas sammanhållning.

Stora kontorslandskap bidrar alltså till att utveckla ett bättre band kollegor emellan. Det kan bidra till att förbättra trivseln och arbetsmiljön. På denna punkt är alltså stora kontorslandskap verkligen att föredra.

 

Bättre möjligheter att samarbeta

Med stora kontor och kontorslandskap öppnar du också upp för ett bättre samarbete. Det blir lättare att samarbeta mellan avdelningar och befattningar, när medarbetarna befinner sig i samma kontorslandskap.

När samarbetet förbättras, kan det innebära att arbetsuppgifterna löses mer effektivt. Det är lättare att använda varandras färdigheter i olika arbetspositioner. Det leder vidare till nästa fördel.

 

Lättare att dela kunskap

Den tredje fördelen med stora kontorslandskap är att det är mycket lättare att sprida kunskap mellan de anställda. Om de anställda sitter på egna kontor, kan man ofta behöva skriva ett mejl för att sprida kunskap. Det är dock inte alltid så att ett mejl är beskrivande nog, när det gäller att dela kunskap sinsemellan medarbetarna.

När du väljer att använda ett kontorslandskap är det lättare för de anställda att dela kunskap med varandra. Det är lättare att prata med varandra rakt över skrivborden. Det kan göra det lättare att kommunicera ut rätt kunskap, på ett mer konkret sätt till mottagaren.

 

Nackdelar med storskaliga kontorslandskap

Vi har nu gått igenom tre olika fördelar med att använda kontorslandskap. Men det finns också nackdelar med denna lösning. Vi kommer här ta upp tre nackdelar med stora kontorslandskap.

 

Problem med inomhusklimatet

När du har ett stort kontorslandskap, kan det uppstå problem med inomhusklimatet. Många människor kommer att vara samlade i ett och samma rum. Det kan ge tung och varm luft.

Ett dåligt inomhusklimat kan påverka medarbetarnas arbetsmotivation. Anställda kan känna sig tunga i huvudet och få huvudvärk. I enskilda kontor, kommer luften inte att upplevas på samma sätt, det blir alltså inga problem med inomhusklimatet, som i storskaliga kontorslandskap.

 

Ökade bullernivåer

När du samlar många människor i ett och samma rum, kan det också skapa höga ljudnivåer. Stora kontorslandskap är ofta kända för att ha olika typer av buller. Det kan vara telefoner som ringer, kollegor som pratar och så vidare.

Alla medarbetare är inte lika bra på att hantera en bullrig arbetsmiljö. Om det är för mycket buller kan det vara svårt för vissa anställda att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

 

Distraherande arbetsmiljö

På ett stort kontor brukar det finnas en bullrig arbetsmiljö. Till exempel kan det bero på att människor ofta gå fram och tillbaka. Det kan också vara kollegor som inte tänker på att ta hänsyn till andra anställda, som försöker arbeta.

 

Nackdelarna kan givetvis lösas

Även om det finns nackdelar med stora kontorslandskap, betyder det inte att det är helt omöjligt att få ut något bra av ett kontorslandskap. Lokalisera bara nackdelarna och inför sedan vissa åtgärder, som minskar eller på sikt kanske gör att nackdelarna försvinner helt och hållet. Om du gör det, kan du med glädje enkelt skapa ett stort kontorslandskap med massor av utrymme på din arbetsplats.

Om vi tittar på inomhusklimatet är en viktig sak att man gör en särskild insats när man ska försöka göra en förbättring, i ett stort kontorslandskap. Den enkla lösningen är att komma ihåg att vädra ut ordentligt på kontoret, flera gånger om dagen.

 

Det kan vara svårt att komma ihåg, och årstiderna kan ibland göra det problematiskt att vädra ut ordentligt. Ett ventilationssystem kan därför vara till fördel. Ventilationssystemet kan se till att luften "rensas". På så sätt kommer luften inte alls att kännas lika tung.

Om vi tar en närmare titt på ljudnivån i stora kontorslandskap, finns det också sätt du kan minska det på. Du kan nämligen se till att det finns platser där anställda kan ringa sina telefonsamtal, utan att distrahera de andra på kontoret. Det kan också vara mindre kontor där två anställda kan gå in om de behöver ha en längre pratstund om något.

Genom att ha tillhörande rum eller kontor där de kan prata ostört, kan ljudnivån minskas i ett kontorslandskap.

Slutligen tittar vi på hur du kan skapa en mindre störande arbetsmiljö, när du har ett stort kontorslandskap. Återigen kan, mindre kontor vara en fördel, eftersom de ger utrymme som man kan använda sig av, när man behöver tala i telefon eller utföra någon annan typ av arbetsuppgift. Dessutom kan det också bli en plats, där de anställda kan gå in om de behöver lugn och ro för att koncentrera sig på en arbetsuppgift.

Dessutom är det också viktigt att du skapar en kultur i företaget; att medarbetarna måste respektera varandra. Det ska vara en självklarhet att du genast går någon annanstans, när du får ett samtal, så att du inte stör de andra anställda. Här kan ett bra alternativ vara att använda ett mötesbås, eftersom det ger dig ett utrymme där du ta dina samtal, utan att störa någon annan. Detta är färre saker som kan bidra till att skapa en arbetsmiljö utan alltför många distraktioner.

Genom att försöka sig på dessa åtgärder, kan du enkelt få ut mycket bra av att skapa ett stort kontorslandskap på ditt företag, utan att behöva kompromissa med de anställdas arbetsmiljö.

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa