Arbetsmiljö

Så sätter du fokus på trivsel på arbetsplatsen

När du har en arbetsplats är det viktigt att du får dina medarbetare att trivas.

Så sätter du fokus på trivsel på arbetsplatsen

När du har en arbetsplats är det viktigt att du får dina medarbetare att trivas. Om de inte trivs kan det leda till fler sjukskrivningar eller att, i värsta fall, du inte kan hålla kvar dina anställda. Det kan bli dyrt, oavsett vad det än innebär. Det är därför viktigt att fokusera på trivseln på arbetsplatsen.

 

Här ger vi dig goda råd om hur du sätter fokus på trivseln på din arbetsplats.

 

 

Uppskattning och beröm är viktigt för trivseln på arbetsplatsen

 

När du har personal som utför olika arbetsuppgifter på ditt företag behöver du visa dem uppskattning. De kanske inte alltid vet om det arbete som de utför, är tillräckligt bra. Det kan skapa en hel del tvivel och frustrationer i det dagliga livet.

 

Att visa uppskattning är ett mycket bra sätt att öka trivseln på arbetsplatsen. Det ger de anställda en indikation på att deras arbete som de utför, faktiskt är något bra för företaget. Det är en viktig faktor när det gäller välbefinnande.

 

Uppskattning kan komma från både kollegor och chefer. Det är viktigt att de anställda får uppskattning från båda parter. Det kan därför vara en fördel att bädda in uppskattningen mellan kollegor och ledare som en aktiv del i företagets kultur.

 

Gör arbetet meningsfullt för medarbetaren

 

Att visa uppskattning är dock inte tillräckligt för att förbättra trivseln på arbetsplatsen. Det är viktigt för de anställda att de känner att deras arbete gör skillnad. Det måste finnas ett syfte med att utföra just denna arbetsuppgift. Om den anställde inte känner att det finns en mening med arbetet, kan det påverka trivseln negativt.

 

De anställda kanske inte känner att de är en aktiv del av företaget, eftersom det inte finns någon större mening med att utföra de givna arbetsuppgifterna. Det kan skapa dålig trivsel, vilket i sin tur kan vara orsaken till att de anställda inte har någon större lust att göra jobbet effektivt.

 

Det är viktigt att fokusera på det och som chef kan du se till att göra alla de anställdas arbeten meningsfulla. Det spelar ingen roll om det handlar om ekonomen, som knappar in fakturor eller städaren, som ser till att kontoret är rent och snyggt.

 

Det finns många sätt att göra ett arbete meningsfullt. Det kan dock vara svårt att kommunicera ut till den anställde att deras arbete är viktigt för företaget.

 

Du kan tänka så här: Hur skulle situationen se ut om den anställde, inte gjorde sitt jobb. Vad skulle hända då? Utifrån det perspektivet kan du göra arbetet meningsfullt för den anställde.

 

Skapa utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare

 

När man fokuserar på trivsel är det viktigt att göra det klart för personalen att det finns utvecklingsmöjligheter. Vi människor är inte så bra på att stå och stampa på samma ställe och göra samma sak i resten av våra liv. Det gäller både inom privatlivet såväl som på arbetsplatsen.

 

Som chef behöver du öppna upp möjligheten för medarbetaren att utvecklas på din arbetsplats. Det behöver inte nödvändigtvis vara möjligheten att kunna bli befordrad, men det kan självklart vara en lösning. Det finns faktiskt många andra sätt att skapa utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare.

 

Utveckling kan också bestå av att lära sig nya saker och få nya färdigheter. Utveckling kan därför lika gärna vara möjligheten att delta i kurser antingen inom företaget eller med externa arrangörer. Det kan också vara en form för vidareutbildning. Utveckling kan också innebära möjligheten att flytta runt i de olika avdelningarna inom företaget.

 

Det är givetvis mycket stor skillnad på en position till en annan och på vilken person det rör sig om, när det handlar om vad som är en utvecklingsmöjlighet. Det kan vara en god idé att du sätter dig in i - vad som kan motivera den enskilde medarbetaren och därav skapa bättre trivsel. Dessutom bör du också titta på vad som är passande i varje enskild position.

 

Välbefinnandet påverkas av andra faktorer – tänk på olika sätt

 

Det finns många olika sätt att sätta fokus på trivseln. Du bör dock komma ihåg att det finns andra faktorer som kan påverka trivseln på jobbet. Det kan till exempel vara effektivitet på arbetsplatsen. Förbättrad effektivitet kan förbättra trivseln.

 

Det kan också vara en bättre arbetsmiljö som bidrar till att förbättra dina medarbetares trivsel. Det finns många olika indirekta vägar till att förbättra trivseln på arbetsplatsen. Du kan alltså med fördel tänka i flera olika nivåer. Genom att vidta åtgärder inom flera olika områden kan du skapa en synergi av förbättrad trivsel. En genväg för att förbättra arbetsmiljön på öppna kontor kan vara ett telefonbås. 

 

Fokus på bättre välbefinnande kan minska sjukfrånvaron

 

Sammanfattningsvis kommer vi att nämna hur viktigt det är att du fokuserar på dina medarbetares trivsel och välbefinnande. Om dina anställda inte mår bra på jobbet, kan det påverka dem både fysiskt och psykiskt. Detta kan leda till en högre sjukfrånvaro.

Om du kan se en tendens till att det blir en hög sjukfrånvaro på din arbetsplats, kan det bland annat bero på dålig trivsel. Genom att göra en dedikerad insats kan du dock vända den tendensen.

Trivsel på jobbet kan göra mer för oss människor, än vad vi faktiskt går och tror. Därför är det viktigt att du prioriterar dina medarbetares trivsel på jobbet. Med ovanstående steg kan du minska sjukfrånvaro och skapa en bra arbetsplats där dina medarbetare vill arbeta.

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa